تغییرات کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 چاپ 92 - شنبه بیستم مهر 1392
تغییرات کتاب درسی زیست شناسی ا ول چاپ 92 - جمعه نوزدهم مهر 1392
بارم بندی جدید دروس زیست شناسی سال تحصیلی 92-91 - شنبه بیستم آبان 1391
كتاب علوم زيستي و بهداشت چاپ سال 1391 نوسازي شده است - دوشنبه دهم مهر 1391
ادامه پاسخ فعالیت های زیست شناسی وآزمایشگاه 2 (نیمسال دوم ) - پنجشنبه چهارم اسفند 1390
پاسخ پرسش ها وفعالیت های کتاب علوم زیستی ( نیمسال دوم ) - پنجشنبه چهارم اسفند 1390
تغییر مواد امتحانی و ضرایب دروس در آزمون کارشناسی ارشد - دوشنبه نهم آبان 1390
پاسخ فعالیت های زیست و آزمایشگاه 2 (نیمسال اول) - سه شنبه سوم آبان 1390
پاسخ فعالیت های کتاب علوم زیستی (نیمسال اول) - سه شنبه سوم آبان 1390
تار عنکبوت - پنجشنبه بیست و هشتم مهر 1390
پاسخ فعالیت های زیست 1 پیش دانشگاهی - چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1390
جدیدترین داروی آنتی‌بیوتیک - چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1390
تازه های زیستی و پزشکی - چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1390
پاسخ فعالیت های زیست شناسی و ازمایشگاه 1 - یکشنبه بیست و چهارم مهر 1390
مروری بر مهندسی ژنتیک - دوشنبه بیست و نهم فروردین 1390
خوش آمد گویی - شنبه سیزدهم شهریور 1389